ניהול סיכוני אשראי

 85.00

משלוח עם שליח חינם

בהזמנת 3 ספרים ומעלה

ניהול סיכוני אשראי

עסקים קטנים, בינוניים וגדולים מכל הענפים, מתמודדים עם מציאות בה לקוחות דוחים תשלומים, פורסים חובות או אינם משלמים כלל.

הספר מקנה כלים יישומיים לניהול יעיל של אשראי הלקוחות. הכרת כלים לשם הגנת הנכס החשוב של החברה- יתרת חוב הלקוחות. כלים לפני התקשרות ביחסי מסחר, כלים בזמן ההתנהלות העסקית ובעת סיום יחסי המסחר.

בין הנושאים המרכזיים בהם דן הספר:

  • העלות האמיתיתשל אי תשלום חוב וקריסת לקוח.
  • ניהול הסיכון- הפרדוכס של ההנהלה.
  • ניהול פנימי, או ניהול חיצוני ?

כלים ותהליכים לפני הליך המכירה-מיהו הלקוח ?- ישות משפטית, מצב עסקי, מוסר תשלומים, מי הם בעלי המניות ? מי באמת שולט בחברה הלקוחה ?

עבודה משותפת- סימנים המעידים על קשיים עסקיים (מקורות גלויים, מקורות פנימיים, ניתוח דוחות כספיים), זהירות 'עוקץ'.
להיפרד ולצאת בשלום.

קבלת בטחונות- כיצד נמנעים מטעויות ? האם קבלת בטחונות מאפשרת עצימת עיניים?

בטוח אשראי (ללקוחות בארץ ובחו'ל)- מהו ביטוח אשראי ? למי הוא מתאים ?עקרונות, שיטות שונות לחישוב הפרמיה, תגמולי הביטוח וייחוס השיבובים בין המבוטח לחברת הביטוח. פוליסות מיוחדות, נספחים, ניהול הפוליסה, ניהול הסיכון.

המרת חוב למזומן- פקטורינג ונכיונות.

הספר רצוף בדוגמאות וסיפורי מקרה מהמשק הישראלי בשנים האחרונות, ניתוח שלהם והסקת מסקנות.