תשעים ושבע אחוז מהאנשים על פני כדור הארץ רוצים לפחות אחד משלושת הדברים הללו :
1. יותר כסף
2. קשר זוגי טוב
3. לרזות, להיראות ולהרגיש טוב יותר
את כל הדברים הללו אתם יכולים להשיג. כל אחד יכול להשיג.
אבל כדי לנוע ממקום למקום צריך אנרגיה. כדי להזיז את המכונית שלך מנקודה לנקודה אתה ממלא בה דלק.
כדי שאתה תגיע מהנקודה בה אתה נמצא לנקודה חדשה אתה צריך אנרגיה אחרת, אתה צריך מוטיבציה, הנעה
לפעולה.

בקורס הזה אני אצית בך את אש העשייה, אני אתדלק אותך, אני אתן לך את הכלים להתחיל נוע לכל מטרה שתבחר ואנחנו אפילו נבחר
יחד מטרה.
הסמינר מכיל 3 די וי די, עם שעות של הרצאות ערוכות בסרטונים קצרים ומובנים.