מושגים לבעל חשבון בנק

אוברדראפט - משיכת יתר - מינוס - משיכה חריגה: כל אלה באים לומר דבר אחד - משיכת יותר כסף ממה שיש לך בחשבון - או, במילים אחרות: לקחת מהבנק הלוואה כדי לקנות בושם, חולצה, ספר, שעון וכדומה.

אינפלציה - תופעה כלכלית בה יש עליות מחירים וערכו של הכסף יורד. למשל: מחיר הירקות עולה, מחיר הבגדים עולה והשכר נשאר אותו דבר. מה שקורה הוא שבמשכורת אותה אנו מקבלים החודש אנו יכולים לקנות פחות ממה שקנינו בחודש שעבר, ואם המצב יימשך כך, בחודש הבא נוכל לקנות עוד פחות מהחודש הזה.

ביטול שק - המחאה שנתת וביטלת לפני שהופקדה לפירעון בבנק.

ברוקר - אדם בעל רשיון שהסמיכו אותו לקנות ולמכור מניות עבור לקוחותיו.

דמי ניהול פק נע - מדובר בדמי ניהול של פיקדון ניירות ערך. את המילה פיקדון נוטים לקצר בדפי החשבון ל'פק' ואת המילים ניירות ערך נוטים לקצר ל'נע'.

דפלציה - ההפך מאינפלציה. כלומר - השכר נשאר קבוע ומחירי המוצרים ירדו. לדוגמא: אם מחירי הירקות והפירות ירדו החודש וכן גם מחירי הביגוד וההנעלה ושאר המרכיבים האחרים, ונוכל החודש לרכוש באותה משכורת יותר מאשר יכולנו לרכוש בחודש שעבר, זוהי דפלציה. מצב זה קורה, בדרך כלל, כאשר המשק במצב לא טוב.

חוב אבוד - חוב שלא ניתן לגבות אותו.

המרה ממטבע למטבע כנגד מזומן - החלפה של מטבע זר כמו דולר או יורו בדלפק והפקדת הכסף לחשבון.

ביטול שק - המחאה שנתת וביטלת לפני שהופקדה לפירעון בבנק.

זקיפות קרן הפיקדון בחידוש - פיקדון שקלי המתחדש אוטומטית. הריבית נכנסה לחשבון והקרן נסגרה שוב לתקופה המבוקשת.

יום הערך - היום בו מבצע הפעולה בבנק מחויב או, לחלופין, מזוכה.

מדד המחירים לצרכן - מדד זה הוא למעשה, סכום של מספר מוצרים או מכשירים שנמדד בכל חודש. מדד המחירים לצרכן הוא, למעשה, סל מוצרים קבוע שמחירו נמדד בכל 15 בחודש. אם מחירי הירקות והפירות ירדו החודש יחד עם מחירי הדיור וההנעלה, סביר שמחיר הסל יהיה נמוך יותר והמדד ירד. אבל אם מחירי המוצרים הללו, הנמצאים בסל, יעלו - מחיר הסל יהיה גבוה יותר והמדד יעלה.

מדד המניות הכללי - מדד המשקף את המצב הכללי של כל המניות, כלומר - אם יש בבורסה 500 חברות שנסחרות ורוב המניות הללו עלו היום, ברור שהמדד הכללי של המניות עלה.

מט"ח - ראשי תיבות של מטבע חוץ (דולר, אירו, דינר וכדומה).

מניה - תעודה המעידה כי המחזיק בה שותף בחברה. אם קנית מניות של חברת 'אסם' למשל - אתה, למעשה, שותף בחברה ועשוי להרוויח (אם שער המניה יעלה) באופן יחסי כמובן, למספר המניות שברשותך.

מס רווחי הון - כסף המועבר למס הכנסה במידה והשקעותיך נשאו רווחים.

מק"מ - ראשי תיבות של מלווה קצר מועד. זו, למעשה, איגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופה של שנה עם תשואה מובטחת.

משכנ - הורדה של תשלום במשכנתא.

נייר ערך - ניירות ערך הם, למעשה, מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה. ניירות אלה הם, למעשה, תעודות המעידות כי המחזיק בהם הוא בעליהם ועשוי להרוויח (במידה ויעלו).

עמלת מסלול - עמלה שגובה הבנק בכל חודש על ניהול חשבון עובר ושב שלך.

עמלת ניהול - כמו עמלת מסלול, עמלה לניהול חשבון הבנק הנגבית אחת לחודש.

עמלת החזרת שק - המחאה שהפקדתם בחשבון ולא כובדה. גם על אי-כיבוד זה תשלם עמלה.

ע"פ הרשאה כאל - כאן מדובר בחיוב חשבונך לטובת 'ויזה כאל'. ע"פ -פירושו 'על פי'.

ערבות - התחיבות של אדם מסוים כלפי מישהו אחר שהוא ישלם את החובות שיווצרו במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבותו.

פז"ק - ראשי תיבות של פיקדון לזמן קצוב. סוג של חסכון בו מפקידים סכום של כסף לפרק זמן ידוע מראש (כמו שבוע, חודש וכדומה).

פח"ק - ראשי תיבות של פיקדון חוזר קרדיטורי. פיקדון שניתן לממש מדי יום המעניק למשקיע ריבית יומית.

פצ"מ - ראשי תיבות של פיקדון צמוד מטבע, כלומר - אפשרות להצמיד את הכסף לדולר, למשל, וליהנות מעליית שערו של הדולר - זה כמו להחזיק דולרים.

פק"מ - ראשי תיבות של פיקדון קצר מועד. פיקדון הנושא ריבית לתקופה של בין שבוע לשנה.

פק ריב - קיצור של המילים פיקדון ריבית.

פר"י - ראשי תיבות של פיקדון בריבית יומית. פיקדון החל מיום אחד שניתן להפקיד בו החל מ-50 ₪ בחודש.

פריים - הריבית הבסיסית ממנה גוזרים את הריביות למשכנתאות, פיקדונות וכדומה.

פרעון הל - פרעון הלוואה, תשלום חודשי בגין הלוואה שנטלת.

קופת גמל - חסכון לטווח ארוך של 15 שנה. הקרן מוקמת ע"פ אישור משרד האוצר שמטרתה לצבור כספים ולאפשר לבעל הקופה ליהנות מהם בגיל פרישה או במקרה של פיטורין.

קרן נאמנות - גוף פיננסי המאגד בתוכו משקיעים עבור השקעה משותפת, כלומר - אם, לדוגמא, משקיע מסוים מבקש להשקיע במניות אבל אינו יודע כיצד לעשות זאת - הוא יכול להשקיע בקרן נאמנות המתמחה במניות והיא תבצע עבורו את עבודת ההשקעה.

קרן נאמנות - גוף פיננסי המאגד בתוכו משקיעים עבור השקעה משותפת, כלומר - אם, לדוגמא, משקיע מסוים מבקש להשקיע במניות אבל אינו יודע כיצד לעשות זאת - הוא יכול להשקיע בקרן נאמנות המתמחה במניות והיא תבצע עבורו את עבודת ההשקעה.

ישנם סוגים רבים של קרנות העוסקות במניות, אופציות, מט"ח, שקלים ועוד. בכל סוג יש מספר רב של קרנות הנמדדות בעיקר לפי התשואות שלהן (המתפרסמות מדי יום בעיתונות).

ריבית - מחיר הכסף, כלומר - המחיר שאנו משלמים לבנק עבור משיכות יתר, או המחיר שהבנק משלם לנו עבור הפקדות אצלו (אגב, המחיר שאנו נשלם לבנק יהיה תמיד גבוה מהמחיר שהבנק משלם לנו, לכן כדאי מאוד לחסל את חוב האוברדראפט לפני שמתחילים לחסוך).  

ריבית פריים - הריבית הנקבעת אחת לחודש ע"י בנק ישראל. זו הריבית הבסיסית לאשראי לא-צמוד.

שחר - איגרת חוב עם ריבית קבועה המונפקת ע"י משרד האוצר לתקופה של עד עשר שנים. המשמעות היא שרוכש איגרת החוב יודע בדיוק כמה ריבית יקבל בעת שהוא משקיע שם את כספו.

שק חזר - המחאה שהפקדתם ולא כובדה מסיבה כלשהי.

תפ"ס - ראשי תיבות של תעודת פיקדון סחירה. זהו פיקדון בנקאי הנותן למשקיע ריבית יומית וניתן למכרו בכל יום.

תשואה - הרווח על ההשקעה על פני זמן, למשל: אם רכשת דירה בבאר-שבע ב-30,000$ והשכרת אותה ב-250$, הרי שתקבל בכל שנה 3,000$ שהן 10% מכלל ההשקעה, כלומר 10% תשואה.

© כל הזכויות שמורות

אין להשתמש בחומר הנ"ל כולו או מקצתו מחוץ לאתר סודות ללא קבלת אישור בכתב מצביקה ברגמן.

הטיפים והעצות הם להשכלה כללית בלבד ואינן באות במקום יעוץ מקצועי.